top of page

Werkwijze

Ouders kunnen op eigen initiatief of na doorverwijzing (CLB, arts, school, …) met ons contact opnemen.

Aan de hand van een eerste verkennend gesprek brengen we de moeilijkheden in kaart en wordt er een onderzoek gepland. Voordat het onderzoek mag uitgevoerd worden, raadpleegt U een geneesheer-specialist. U verkrijgt bij ons de nodige informatie aangaande de voorschrijvende geneesheren en aanvraagformaliteiten.

Vervolgens vindt het diagnostisch onderzoek plaats. De testresultaten worden besproken en

op basis hiervan wordt er een begeleidingsvoorstel geformuleerd. 

De frequentie van de individuele begeleiding bedraagt een half uur tot een uur per week.

Indien nodig kan na 1 jaar de procedure herhaald worden. Voor een snellere evolutie is regelmaat in de begeleiding essentieel.

Tijdens de begeleiding worden andere disciplines (leerkrachten, zorgteam van de school, directie, CLB, paramedici, medici, …) betrokken. Dit om te streven naar een optimale begeleiding van het kind en ondersteuning van de ouders.

Voor de meeste problematieken kan u genieten van een tussenkomst (terugbetaling) van de mutualiteiten. De tussenkomst van uw mutualiteit is afhankelijk van de problematiek. De tussenkomst is mogelijk via RIZIV (ong. 75%) of via aanvullende verzekering (ong. 50%). Voor meer informatie kan u terecht bij onze therapeuten.

bottom of page