Het Letterhuis

Groepspraktijk voor kinderen

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.  

In Groepspraktijk voor kinderen Het Letterhuis zijn de logopedisten en kinesitherapeut geconventioneerd. 

Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie Antwerpen, Pelikaanstraat 4 in Antwerpen

LOGOPEDIE 
HONORARIUM
TERUGBETALING
 REMGELD
 TERUGBETALING*
 REMGELD*
 Aanvangsbilan 30'
Verslag
€ 32,20 per 30' ( max. 5x)
  €24,70
 €7,50
 €29,20
 €3,00
 Therapie 60'
 € 47,40
  €36,40
  €11,00
 €42,90
 €4,50
 Therapie 30'
 € 23,60
 €18,10
 €5,50
 €21,60
 €2,00
 Therapie op school 30'
 €22,80
  €16,80
  €6,00
 €20,80
 €2,00
 Evolutiebilan
 €45,90
 €34,90
 €11
 €41,40
 €4,50
 *verhoogde tegemoetkoming
-
 
 
 
 
PSYCHOLOGIE
 TARIEVEN
Intakegesprek
 € 45
 Therapie
 € 50
  IQ-onderzoek
 € 220
  Aandacht- en concentratieonderzoek
 € 75*
 Persoonlijkheidsonderzoek
 € 80*
 Ouderbegeleiding
 € 55
  Studiebegeleiding
 € 30 per uur
 Opvoedkundinge adviezen
 € 50 per uur
 Thuisbegeleiding
 € 50 per uur + vervoerskosten
 
 
KINESITHERAPIE / PSYCHOMOTORIEK
 TARIEVEN            TERUGBETALING           REMGELD             REMGELD VOORKEUR
  Opstartkost
 Onderzoek + verslag
€ 6
€ 30,65                    € 30,65                              € 0                             €0
 Behandeling voorschrift 9 beurten
 € 25                       € 19,11                               € 5,89                        € 2,39
 Behandeling 60 beurten of 2de voorschrift 9 beurten
 € 22,26                   € 16,37                              € 5,89
 Typcursus
 € 200                      € 0