top of page

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

In Groepspraktijk voor kinderen Het Letterhuis zijn de therapeuten niet-geconventioneerd.

Voor informatie aangaande terugbetaling kan u terecht bij desbetreffende therapeut.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie Antwerpen, Pelikaanstraat 4 in Antwerpen

AUTICOACH

Therapie: €38 per half uur

LOGOPEDIE

Aanmeldings- of adviesgesprek: €30

Bilan: max. €45 x 5

Evolutiebilan: €75

Therapie 30 min.: €38

Therapie 60 min.: €75

Schoolbezoek: €38

Ouderbegeleiding in groep: €38

Ouderbegeleiding individueel 60 min: €75

 

 

 

PSYCHOLOGIE

Intake gesprek: €65 

Therapie: €65 

IQ-onderzoek (excl. verslag): €220

Psychodiagnostisch onderzoek: €60/uur

Verslag: €75

Ouderbegeleiding: €60

Gezinstherapie: €60

Opvoedkundige adviezen: €50 per uur

Thuisbegeleiding: €50 per uur + vervoerskosten €0,35ct/km

Sociale vaardigheidstraining: zie training

KINESITHERAPIE/PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE

Opstartkost €7

Schriftelijk verslag: €35               

Therapie 30 min.: €32   

 Typcursus (+ werkboekje): €250

 

bottom of page