top of page

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

In Groepspraktijk voor kinderen Het Letterhuis zijn de therapeuten niet-geconventioneerd, behalve de kinesitherapeute Evelien (tm december 23).

Voor informatie aangaande terugbetaling kan u terecht bij desbetreffende therapeut.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale Geneeskundige Commissie Antwerpen, Pelikaanstraat 4 in Antwerpen

AUTICOACH

Therapie: €35 per half uur

LOGOPEDIE

Aanmeldings- of adviesgesprek: €30

Bilan: max. €43,84 x 5

Evolutiebilan: €72,42

Therapie 30 min.: €36,12

Therapie 60 min.: €72,53

Schoolbezoek: €36,12

PSYCHOLOGIE

Intake gesprek: €65 

Therapie: €65 

IQ-onderzoek (excl. verslag): €220

Psychodiagnostisch onderzoek: €60/uur

Verslag: €75

Ouderbegeleiding: €60

Gezinstherapie: €60

Opvoedkundige adviezen: €50 per uur

Thuisbegeleiding: €50 per uur + vervoerskosten €0,35ct/km

Sociale vaardigheidstraining: zie training

KINESITHERAPIE/PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE

Opstartkost €7

Schriftelijk verslag: €30,65

Onderzoek: max €30 x 5

Therapie 30 min.: €30

Typcursus (+ werkboekje): €250

bottom of page