top of page

Groepspraktijk Het Letterhuis - ons team

De visie van de praktijk is een integrale samenwerking met de cliënt, het gezin, de school en andere hulpverleners. Deze samenwerking moet leiden tot een positieve vorming van deze kinderen, met de focus op talenten en zelfvertrouwen. Onze visie weerspiegelt zich in het logo van de praktijk: men wil een veilige thuishaven creëren voor kinderen en hun ouders. 

Ons team

Gepassioneerde logopedisten, psychologen en kinesiste

Anouck Vanderstijlen

Coördinator, logopediste en auticoach

0497 60 50 05

info@hetletterhuis.be

Anouck is de coördinator van de groepspraktijk. Ze studeerde af in 2008 aan de Lessius Hogeschool (Thomas More) te Antwerpen. Tijdens haar opleiding liep zij stage in ziekenhuizen, het buitengewoon onderwijs en een zelfstandige groepspraktijk. Nadien stapte zij onmiddellijk in het werkveld. Tot 2014 deed ze ervaringen op in verschillende groepspraktijken, waar ze haar eigen werkvisie ontwikkelde. In 2012 richtte ze haar eigen logopedische praktijk op, Het Letterhuis. In datzelfde jaar startte zij de tweejarige BAnaBA opleiding AutismeSpectrumStoornissen aan de AP hogeschool te Antwerpen die ze in juni 2014 beëindigde met grote onderscheiding. Haar eindwerk werd gepubliceerd in het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging Van Orthopedagogen (VTVO).

In 2016 zette Anouck de stap naar het oprichten van een groepspraktijk.

Sinds 2019 werkt ze in het buitengewoon kleuter- en basisonderwijs.

Anouck is gepassioneerd door het werken met kinderen met leerstoornissen, spraakstoornissen en/of ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, ...)

Sinds 2022 werkt zij alsook als coördinator van de BAnaBA AutismeSpectrumStoornissen aan AP Hogeschool.

Anouck is mama van een dochter en een zoon. Haar persoonlijke familiale ervaringen bieden een meerwaarde in de ondersteuning van de kinderen en hun gezin.

Specialisaties

Bachelor in de logopedie

BaNaBa ASS

Specialisatie visuele intelligentie (beelddenken)

OMFT: logopedie en tandheelkunde

Postgraduaat leerstoornissen

PROMPT

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia

​​


 

Jill Borgers

 

logopediste 

0493 52 44 52

jill@hetletterhuis.be

 

 

Jill studeerde in 2022 af als logopediste aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen. Ze liep stage in verschillende groepspraktijken en deed een buitenlandse stage in het Blank Center for Stuttering Education and Research te Austin, Texas. Om zich verder te verdiepen in het gebied van vloeiendheidsstoornissen vat ze in 2022 het postgraduaat stotteren aan. Jill behandelt eveneens kinderen met leer-, taal- en articulatiestoornissen.

Eerder volgde Jill de studie psychologie aan de Universiteit van Gent, waar haar passie voor therapie met kinderen ontstond. Ze hecht hierdoor enorm aan een sterke cliënt-therapeutrelatie en aan participatie van ouders tijdens de therapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialisaties

Bachelor in de Logopedie

Postgraduaat vloeiendheidsstoornissen: ECSF

Vlaamse Gebarentaal jaar 1 & 2 

 

 

Eva Uydens

Logopediste

0476 49 31 50

eva@hetletterhuis.be

Eva studeerde af in juni 2015 aan de Thoms More Hogeschool te Antwerpen. Tijdens haar stages deed ze ervaring op in het buitengewoon onderwijs waar ze in contact kwam met spraak,- taal- en leerstoornissen. Daarnaast deed ze nog stage in een begeleidingscentrum voor (niet-schoolgaande) kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige beperking en bij volwassenen met motorische en verstandelijke beperking. Hier werkte ze voornamelijk rond beginnende communicatie en ondersteunende communicatie middelen.

Na haar opleiding is Eva gaan werken in het buitengewoon secundair onderwijs. Ze werkte daar met jongeren met autisme. In 2016 startte Eva met veel enthousiasme in het Letterhuis. Naast logopedie

is Eva leerkracht paardrijden. Dit is haar passie.

Eva is daarnaast ook gepassioneerd door het werken met kinderen met leerstoornissen, taalstoornissen en spraakstoornissen.

 

 

 

 

 

 

 

Specialisaties

Bachelor in de logopedie

OMFT: logopedie en tandheelkunde

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia


Emma Naenen

Kinesitherapeute

0494 81 52 59

emma@hetletterhuis.be

 

Emma is in 2016 afgestudeerd als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen aan de universiteit Gent.

Tijdens het daaropvolgende schooljaar (2016-2017) volgde zij een specifieke lerarenopleiding gezondheidswetenschappen.

Naast kinesitherapeut is ze ook ondersteuner in het ondersteuningsnetwerk Onaplus. Hier geeft ze zorg op maat voor kinderen & jongeren met uiteenlopende problematieken die in het gewoon onderwijs zitten. Daarnaast heeft ze ook ervaring in het buitengewoon onderwijs.

In 2017 startte zij in de groepspraktijk en dit met volle overgave. 

 

 

 

 

 

Specialisaties

Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, specialisatie pediatrie

Specifieke lerarenopleiding gezondheidswetenschappen

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia

Ellen Leysen

Logopediste en stottertherapeute

0474 82 57 70

Ellen@hetletterhuis.be

Ellen is afgestudeerd in 2020 aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen.

Ellen liep stage in verschillende logopedische praktijken, waaronder onze groepspraktijk. Daarnaast was Ellen leider bij de chiro in Lint, animator in het jeugdwerk Activak VZW en werkte ze in een buitenschoolse kinderopvang. Kinderen en hun ontwikkeling liggen haar nauw aan het hart. Bovendien volgde ze de cursus Vlaamse gebarentaal in 2018-2019 en mocht zij in de zomer van 2019 deelnemen aan de summer school logopedie in Taiwan.

In 2020 startte Ellen met veel power in onze groepspraktijk.

Tijdens de therapieën werkt Ellen graag in spelvorm, zo komen de kinderen telkens met een lach naar de sessies. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialisaties

Bachelor in de logopedie

Vlaamse gebarentaal

Stotteren

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia

 

 

 

 

Astrid De groof_edited.jpg

Astrid De Groof

psychologe

0495 19 24 86

astrid@hetletterhuis.be

Astrid studeerde in 2022 af als klinisch psychologe aan de Vrije Universiteit Brussel. Om haar kennis uit te breiden, volgde ze in 2022 de opleiding ‘Praktische psychopathologie: diagnostiek en therapie’.  In 2023 startte Astrid de opleiding ‘Speltherapie’ omdat het haar aansprak de kinderen te kunnen begeleiden vanuit hun eigen taal, namelijk het spel.

Tijdens haar stage in een multidisciplinaire groepspraktijk deed ze verschillende ervaringen op, zoals o.a. diagnostisch onderzoek en het geven van sociale vaardigheidstraining. Astrid werkte eerder al als klinisch psychologe met kinderen en jongeren in een groepspraktijk.

Ze startte in 2023 met veel enthousiasme als klinisch psychologe in Het Letterhuis. Daarnaast werkt Astrid in het onderwijs, om kinderen ook in hun leeromgeving te kunnen ondersteunen.

De leefwereld en de ontwikkeling van kinderen hebben haar steeds geboeid. Daarom engageerde Astrid zich jarenlang als leidster in een jeugdatelier. Vanuit haar passie voor kinderen ging ze in haar vrije tijd ook graag babysitten.

Kinderen en jongeren kunnen met uiteenlopende psychologische klachten bij Astrid terecht.

 

Specialisaties

Master in de klinische psychologie

Praktische psychopathologie: diagnostiek en therapie

Speltherapie i.o.

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia


 

Jozefien Van Hove

 

Klinische psychologe

0456256671

jozefien@hetletterhuis.be

 

 

Jozefien is afgestuurd in 2020 aan de Katholieke Universteit Leuven als klinische psycholoog.

Jozefien deed haar belangrijke ervaringen op tijdens haar masterstage in het kinderteam van CGG Vagga te Antwerpen. Hier gaf ze begeleidingen, therapieën en voerde ze diagnostische onderzoeken uit.

Jozefien was ook werkzaam als psycholoog/orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs en ze volgde een ACT-opleiding (ACT4Kids) aan de ACT-Academie. In 2021 startte Jozefien in onze groepspraktijk en dit met veel enthousiasme. Daarnaast begeleidt Jozefien ook kinderen en jongvolwassenen bij een andere groepspraktijk voor psychologen.

Al van jongs af aan heeft Jozefien een hart voor kinderen, tieners en jongvolwassenen. Ze is jarenlang leidster van de scouts geweest en werkte ze als vrijwilligster bij de hulplijn ‘Awel’.

 

 

 Specialisaties

Master in de klinische psychologie

ACT4KIDS

Suïcidepreventie

Permanente bijscholing via cursussen, workshops, studiedagen, congressen en symposia

 

 

Hebt u interesse om te werken in onze groepspraktijk? Aarzel niet en stuur uw CV naar info@hetletterhuis.be

bottom of page